Elektromobilių įkrovimo tinklas „autoPilDYK“

Pirmasis elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas Lietuvoje žinomas kaip „autoPilDYK“.
UAB „Elektromobiliai“ SPI Group iniciatyva plėtojamas išmanusis elektromobilių įkrovimo stotelių tinklas pavadinimu „autoPilDYK“ su analitine valdymo ir duomenų apdorojimo sistema. Siekiama sukurti kuo daugiau įkrovimo prieigų elektromobilių vairuotojams ir operatyviai spręsti techninius klausimus.

 

Pagrindinės „autoPilDYK“ funkcijos:

Koordinuoti elektromobilių įkrovimo stotelių darbą ir stebėti pastarųjų techninę būklę. Iškilus techninėms problemoms su bet kuria iš įkrovimo prieigų, „autoPilDYK“ tinkle - išmaniojo valdymo sistema fiksuoja gedimą ir apie tai operatyviai praneša operatoriui bei atsakingam serviso personalui. Užtikrinamas operatyvumas (galimybė skubiai pašalinti sutrikimus).
Apie laikinai nepasiekiamą įkrovimo prieigą automatiškai informuojami ir vairuotojai. Pastarieji nukreipiami prie kitų artimiausių įkrovimo prieigų.

Automatinis naujausių įkrovimo prieigų duomenų teikimas. Mobiliosios programėlės „autoPilDYK“ pagalba elektrinių automobilių vairuotojams realiu laiku teikiami naujausi duomenys apie artimiausias įkrovimo stoteles bei tikslų atstumą iki jų, įkrovimo pajėgumus, įrangos suderinamumą su vairuojamu elektromobiliu bei kita naudinga informacija.

Įkrovimo prieigų užimtumo stebėjimas realiuoju laiku. Elektromobilių vairuotojams prieinama konkrečių įkrovimo stotelių užimtumo informacija. Paskirstomi elektromobilių srautai, taupomas laikas, didinamas elektromobilio, kaip transporto priemonės, patrauklumas.

Elektromobilio įkrovimo būsenos stebėjimas ir pranešimai vairuotojo išmaniąjame telefone.

Duomenų analizavimo sprendimai („monitoringas“) informacijos analizavimui ir efektyviam veiklos koordinavimui.

 

Reaguodami į Klientų pastebėjimus, išanalizavę užsienio šalių praktiką ir praktiškai išbandę keletą skirtingų techninių sprendimų, - sukūrėme autonominę ir centralizuotą platformą leidžiančią apjungti elektromobilių įkrovimo sistemas į vieną tinklą. Išmanusis elektromobilių įkrovimo tinklas ir bendra informacinė - duomenų apdorojimo (angl. „management system“) platforma skirtingiems energijos tiekėjams, įkrovimo stotelių operatoriams/savininkams suteikia paprastą „įrankį“, leidžiantį išvengti rūpesčių dėl skirtingų standartų ir kitų suderinamumo - įrengimo klausimų. Elektromobilių vairuotojams - leis įkrauti savo transporto priemones bet kuriame mieste, nepriklausomai nuo operatoriaus ar energijos tiekėjo. Vientisas elektromobilių tinklas užtikrina šių transporto priemonių savininkams galimybę keliauti nesibaiminant pristigti energijos nutolus nuo vietinės įkrovimo stotelės.

Sistema gali naudotis visos suinteresuotos šalys, nuo elektromobilio vairuotojo iki įkrovimo stotelių operatoriaus, energijos tiekėjo, valstybinių, mokslo institucijų, miestų savivaldybių ar kitų, galimai suinteresuotų, Šalių.

SUJUNGTI » APDOROTI » PATEIKTI vienodai paprastai, visiems

Pagrindinis projekto ir sistemos tikslas  » SUJUNGTI elektromobilių įkrovimo infrastruktūros sudėtinių šalių (energijos gamintojų/tiekėjų - įrangos gamintojų - įkrovimo prieigų opetarių) interesus į vientisą sistemą » APDOROTI informacijos srautus » suprantamai PATEIKTI (reikalingą informaciją ir valdymo funkcijas) galutiniam vartotojui (elektromobilio vairuotojui) bei paslaugų teikėjui.
Aprūpinti duomenų analizavimo sprendimais rinkos dalyvius efektyviam veiklos planavimui, eliminuoti skirtingų standartų ir kitus techninius rūpesčius - sudaryti palankias sąlygas paprastai ir greitai diegti įkrovimo stoteles bei jomis naudotis.

 

Papildomos „autoPilDYK“ funkcijos ir techninės galimybės:

„Smart Charging City“® sprendimas, įgalinantis diegti įkrovimo stoteles ir daugiabučių kiemuose. Išmanusis sprendimas užtikrina galimybę įrengti bei sėkmingai eksploatuoti elektromobilių įkrovimo prieigas ir ribotų, elektros energijos tiekimo, pajėgumų vietose, išvengiant energijos tiekimo nutraukimo ar kitų trikdžių, elektromobilių įkrovos metu.
Sistemos galimybė stebėti „prioritetinio vartotojo“(pavyzdžiui, daugiabučio pastato) energijos poreikį ir perteklių (rezervą) paskirstyti teritorijoje esančioms įkrovimo stotelėms, nepriklausomai nuo turimo rezervo bei kintančios apkrovos, užtikrina sąlygas įkrauti elektromobilius daugiabučių kiemuose ir kitose vietose, kur nėra galimybės užtikrinti pastovaus elektros energijos rezervo fiksuoto pajėgumo įkrovimo stotelėse. Papildomai, deka sprendimų, leidžiančių apdoroti prisijungusių elektromobilių įkrovos lygio, laiko ir panašius duomenis, - numatytas ir rezervinės energijos paskirstymas tarp atskirų, vienu metu įkraudinėjamų, elektromobilių.

Sąsaja galimybei komunikuoti su kitais, Europos paslaugų teikėjais, pastarųjų sistemomis, užtikrinant įkrovimo paleidimą su „autoPilDYK“ įkrovimo kortele („Roamingas“). Galimybė derinti skirtingus energijos tiekėjus. Numatyti komunikaciniai protokolai ir vartotojo sąsaja.

„autoPilDYK Street Charge“ sprendimas, siūlantis patobulinti miesto gatvių infrastruktūrą, automobilių stovėjimo aikštelėse, sukuriant sąlygas elektromobilių prisijungimui ir įkrovimui (Beta versija).
Sprendimas grindžiamas ekonominiu/pereinamuoju elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros modeliu, siekiant minimaliomis sąnaudomis diegti daugiau įkrovimo prieigų mieste ir efektyviau skatinti elektromobilių plėtrą.
Siūlomi sprendimai apima ir aikštelių modernizavimo darbus: integruojama įkrovimo įranga kartu su išmaniojo tinklo sprendimais, sudaromos sąlygos atsiskaityti už įkrovimo metu sunaudotą elektros energiją.

 

 

Kaip veikia sistema

Išmanusis elektromobilių įkrovimo tinklas "autoPilDYK", veikiantis kartu su centralizuota duomenų valdymo sistema (angl. „management system“) pritaikyta visų gamintojų elektromobilių įkrovimo įrangos, sudaro sąlygas apjungti tiek privačios nuosavybės ar privataus verslo iniciatyva įrengtas (pavyzdžiui, įmonės norinčios suteikti elektromobilių krovimo galimybę savo darbuotojams ar lankytojams), tiek ir valstybės, savivaldybių užsakymu įrengtas elektromobilių įkrovos stoteles ar kitas iniciatyvas į vieną visumą - išmanųjį įkrovimo tinklą (angl. „Smart Grid“). išsprendžiami įrangos tarpusavio suderinamumo klausimai, įgyvendinamas elektros linijų perkrovų reguliavimo sprendimas (Išmaniojo įkrovimo, angl. „Smart Charging“ sistema).
Rinka tampa atvira visiems energijos tiekėjams, visiems operatoriams, taip leidžiant susiformuoti ir atskiriems rinkos dalyviams - būti bendros sistemos dalimi, tuo pačiu suformuojant taip reikalingą įkrovimo stotelių tinklą. Sukuriamos elektromobilių įkrovimo prieigos skirtingose Lietuvos vietose ir vykdomas informacijos teikimas potencialiems paslaugų vartotojams - elektromobilių vairuotojams.

Išmaniojo tinklo duomenų valdymo sistema papildomai komunijuoka su daugeliui Lietuvos elektromobilių vairuotojų jau pažįstama, įkrovimo stotelių „autoPildyk“ mobiliąja aplikacija, leidžiančią ne tik patogiai rasti artimiausias įkrovimo prieigas, bet ir suteikia naujų galimybių - realiu laiku stebėti konkrečios įkrovimo prieigos užimtumą, techninę būklę, matyti kitą naudingą informaciją. Nuolatinė komunikacija tarp įkrovimo sistemų ir elektromobilių vairuotojų užtikrina aiškumą dėl galimybės įkrauti savo transporto priemonę numatytoje vietoje be trikdžių, nesibaiminant pristigti energijos. Atvykdamas vairuotojas gali būti užtikrintas, ne tik dėl laisvos įkrovimo aikštelės, tačiau ir būti ramus, jog įkrovimo įranga techniškai tvarkinga, suderinama su vairuojamu elektromobiliu.
Atsiradus techninėms kliūtimis - sistema informuojai vairuotojus, o pranešimai techniniam centrui - sudaro sąlygas operatyviai spręsti iškilusius problemas/galimus įrangos sutrikimus.

Tarpusavyje susietos įkrovimo sistemos sudaro bendrą, suderintą išmanųjį įkrovimo tinklą. Įkrovimo prieigų tinklo sistema, specialių daviklių, įkrovimo vietų aikštelėse, pagalba, užtikrina techninį monitoringą ir kitas duomenų analizavimo priemones. Deka pagalbinių sistemų ir galutiniam vartotojui pateikiamos vienodos ir lengvai suprantamos vartotojo sąsajos užtikrinamas aiškumas ir užtikrintumas vairuotojui ir paslaugas teikiančiam operatoriui. Sudaromos palankesnės sąlygos elektromobilių aksploatavimui, įkrovimo infrastruktūros plėtrai.

„autoPildyk“ platforma integruoja visus informacijos srautus ir teikia visą reikalingą informaciją bei valdymo funkcijas:

  • galutiniams vartotojams (vairuotojams),
  • įkrovimo stotelių operatoriams,
  • energijos gamintojams/tiekėjams,
  • valstybinėms struktūroms.

 

Išbandykite

„Grąžinant moralinę skolą“ savo miestui, tuo pačiu demonstruojant pristatomos sistemos efektyvumą ir galimybes, - atidarome ir keletą viešųjų įkrovimo stotelių Klaipėdos regione, pradedant 4-iomis įkrovimo prieigomis Klaipėdos miesto centre. Mažiausiai tiek pat įkrovimo prieigų numatėme įrengti Klaipėdos apskrityje. Vykdomi testavimo darbai.

Papildomai, su Partneriais, įsipareigojame, jau artimiausiu metu, plėsti viešųjų didelės galios įkrovimo prieigų skaičių Žemaitijos regione, pradedant Šiaulių - Klaipėdos atkarpa ir aplinkiniais rajonais. Keliamas tikslas suformuoti įkrovimo prieigų „koridorių“ sudarant patogias elektromobilių eskploatavimo sąlygas Žemaitijos regione.

 

 

Esame:

7 metai aktyviai domimes ir dirbame su elektromobiliais, 5 metus veikiame UAB „Elektromobiliai“ vardu.
Esame ambicinga, įdėjiniu pagrindu susibūrusi mechatronikos, elektronikos inžinierių ir programuotojų komanda galinti pasigirti savo srities išmanymu, konkrečiais darbais bei sukaupta praktine patirtimi dirbant su elektromobiliais ir juos aptarnaujančia įranga.

Siekiame:

  1. Sukurti tvarią, elektriniam transportui skirtą ekosistemą - vieningą ir atvirą išmaniojo įkrovimo platformą, jungiančią visas suinteresuotas šalis, visų pirma atstovaujant elektromobilių vairuotojų ir operatorių interesus (Statusas: pristatyta, veikia);
  2. Suformuoti didelės galios įkrovimo prieigų „koridorių“ Klaipėda - Šiauliai ir kitų pagrindinių kelių, Žemaitijos regione (Statusas: aikštelių įrengimo darbai baigti, montuojama įranga, ruošiama atidarymui).
  3. Sutelkti suinteresuotų įmonių, valstybinių institucijų, miestų savivaldybių grupes, siekiant inicijuoti aktyvesnę elektromobilių infrastruktūros plėtrą;
  4. Skatinti aktyviau spręsti rytojaus, elektromobilių eksploatavimo, aktualijas diegiant pažangiausius sprendimus (Statusas: sukurta „Smart Charging“ sistema, suteikta vieša prieiga. Vykdomi papildomai reikalingų įkrovimo aikštelių įrengimo ir atitinkamos įrangos diegimo darbai).

 

UAB „Elektromobiliai“ kolektyvas,  SPI“ įmonių grupė